Career at the Castle 2014 gaat niet door

Career at the Castle 2014 gaat niet door

Helaas heeft de organisatie van het vrijwilligers event Career at the Castle moeten besluiten de editie Amerongen gepland op 29 juni a.s. te cancelen.

Er hebben zich tot heden onvoldoende werkzoekenden voor dit evenement ingeschreven en we zouden de vrijwillige coaches te kort doen het event wel door te laten gaan.

Om te kunnen deelnemen was inschrijven verplicht. Iedereen die zich heeft ingeschreven is er van op de hoogte gesteld dat Career at the Castle Amerongen niet door gaat.

Het is bijzonder jammer voor alle betrokkenen. Wellicht zien we elkaar op een volgende editie.